PRAVNO OBVESTILO

ZAŠČITA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://www.kamilica-art.com . Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last avtorice Marcele Slekovec (Kamilica ART), ki je hkrati tudi upravljalka strani.

Vse pravice pridržane. Besedilo, slike, grafični elementi in videoposnetki ter njihova postavitev na tej spletni strani so zaščiteni z avtorskimi pravicami in drugimi komercialnimi zaščitnimi pravicami. 

 

OMEJENA PRAVICA UPORABE VSEBIN

Prepovedana je vsaka oblika uporabe vsebin spletnega mesta (npr. kopiranje, reproduciranje itd.) v komercialne namene brez pisnega dovoljenja avtorice.

Izjema je samo uporaba za osebno in nekomercialno rabo. (50. člen ZASP)

V skladu z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki. V takšnem primeru je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. (48., 49. in 51. člen ZASP)

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljalka spletne strani se trudi da bo spletna stran zagotavljala tekoče in pravilne podatke. Pridržuje si pravico, da vsebino spletne strani kadarkoli spremeni, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Vsak uporabnik dostopa, pregleduje in uporablja objavljene vsebine na lastno odgovornost.

Spletna stran vsebuje tudi hipertekstualne povezave (linke) do spletnih strani tretjih oseb. Upravljalka te spletne strani ne more zagotoviti nadzora nad vsebino spletnih strani tretjih oseb. Upravljalka ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino na teh spletnih straneh oziroma za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov pri dostopanju do in uporabi teh strani.

 
OPOZORILO

Uporaba spletne strani https://www.kamilica-art.com v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja njene strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 

Scroll to Top